Vurderings og utviklingsarbeid

Vurderingsarbeid i barnehagen 2020 / 2021

PROBLEMSTILLING

Hvordan bruke bøker for å fremme språk i barnehagen?

MÅL (hva vi ønsker å oppnå)

  • Barna skal ved hjelp av bøker utvikle sin språklige kompetanse
  • Alle barn skal oppleve glede ved å bruke språket og kommunisere med andre
  • Personalet skal skape et engasjerende, lærerikt og inspirerende språkmiljø ved bruk av bøker
  • Alle barn skal få erfaringer med innhold i fortellingene uansett språk og utvikling

KRITERIER (dette ser vi ved at)

  • De voksne legger til rette for språkarbeid ut fra barnets modenhet og utviklingsnivå.
  • Personalet tydeliggjør fortellingene/bøkene ved hjelp av konkreter, visualisering, dramatisering o.l
  • De voksne er gode språklige rollemodeller for barna
  • Legge til rette for gode lesestunder med et innbyende miljø og bøker tilpasset ulike aldersgrupper