Om Spiren

Spiren er en privat barnehage med utvidet kristen formålsparagraf, og drives som et aksjeselskap. Den har to avdelinger i Øvre Kråkenes 84 / 86.

Telefonnummer til Spiren barnehage: 55 12 28 73,
E-post: post@spiren-barnehage.com

Avdeling Forglemmegei:
Mobiltelefon: 45 96 84 04
E-post: forglemmegei.spiren@gmail.com

Avdeling Timotei:
Mobiltelefon: 45 50 35 41
E-post: timotei.spiren@gmail.com

Personalgruppen:

Eier: Nora Osland
Styrer: Rebecca Hägglund
Pedagogiske ledere: Monica Skjerven, Hege Thorsheim, Lina Eide Vågen. June Moen har morspermisjon.

Pedagogiske medarbeidere: Nancy Cederstam, Miriam Osland, Jocelyn Fagerland og Gina Seljelid.

Personalet er alle opptatt av å gi barna gode og meningsfylte dager. Sammen ønsker vi å skape gode oppvekstvilkår for barna her i Spiren. Vi har en viktig oppgave som trygghetsformidlere, rollefigurer, og holdningsskapere.

Vi vil ha fokus på

  • Vennskap
  • Medvirkning
  • Variert lek og læring, både inne og ute
  • Nyskjærrighet og undring
  • Mestring og utfordringer å strekke seg etter
  • Humor og glede.

Barnegruppene:

Forglemmegei: Timotei:
0-3 år 3-6 år
1 barnehagelærer

1 barnevernspedagog

2 barnehagelærere
1,5 pedagogiske medarbeidere 1 pedagogisk medarbeider

I barnehagen ønsker vi at barna skal få oppleve seg selv som en betydningsfull del av et trygt fellesskap. Vi legger vekt på aktiviteter som skal styrke tilhørighet. Barna har ulike forutsetninger og det blir lagt til rette for opplegg beregnet for barna på det nivået de til enhver tid befinner seg på.

Det viktigste et barn gjør er å leke, fordi det er gjennom leken de lærer. Det gis anslag til lek og rom for den frie utfoldelsen i leken og dens betydning for et barns erfaring, utvikling og læring. Leken stimulerer også barns tenkning og problemløsning.