Barnehageåret

Årsplanen
Vi tar utgangspunkt i lov og rammeplan for barnehager og utarbeider årsplan der vi hensyntar tilbakemeldinger fra foreldre og barn. Årsplanen evalueres og utarbeides på planleggingsdager og personalmøter. Vi har satt noen faste datoer, men følg med på oppslag på døren.

Godt nytt barnehage år!

Det er oppstart, personalet er på plass, planene er lagt og vi er klare for at barna skal få komme inn og sette sine farger på dagene.

Vi skal synge, spille og dramatisere eventyr, ta leken med oss ut i skogen gjennom de ulike årstidene. Det vil være fokus på lek og læring, sang og musikk, språk og sosial kompetanse. I tillegg har vi noen måneder tradisjonsrike høytidstema, som jul, påske og 17.mai.

Naturen

Vi tror naturen har noe å gi alle, uavhengig av alder, utvikling, evner og kjønn. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter året gjennom, ute i ulikt vær, – til undring, utfordring og utvikling. På våre turer i skogen tror vi at barna får inspirasjon av naturen til kreativitet, nysgjerrighet, læring, og er en kilde til skjønnhetsopplevelser. Barna får kjennskap til naturen som vi håper vil gi et livslangt vennskap til naturen. Her ute i skogen kan vi ha både samlingsstunder og dramatisering av eventyr, samt en spennende arena for lek og læring.

Sosial kompetanse

Leken er det viktigste i barns hverdag. For de er leken selve livet. Her skjer de små møtene, den sosiale læringen og språkutvikling. I leken oppstår konflikter og de lærer seg livet å kjenne. Å delta i lek gir barna kjennskap til seg selv og de andre, gjennom å spille ut ulike roller og situasjoner. Barna får glede seg i lek og samspill i barnehagen, samtidig er det ikke alltid like lett med disse samspillsreglene.

Sosial kompetanse er noe av det viktigste barn lærer, og hvor finnes det vel bedre forutsetninger og større læringsarena for dette enn i barnehagen? Nyere forskning innen områdene atferdsvansker og sosial læring viser at det er nødvendig å ha et mer aktivt forhold til barns sosiale samspill. Vi bruker undervisningsopplegget «Grønne tanker – glade barn» og «Steg for steg» i samlingsstunder, samtaler og lek med barna.

«Grønne tanker – glade barn»: Her lærer barna om følelser og forskjellen på «røde» og «grønne» tanker. De blir også kjent med «tenkebamsene» Rød og Grønn i hjelp med følelseshåndtering.

«Steg for steg»: Er et systematisk læringsopplegg som er satt i system, med tema som empati, sinne, og problemløsning. Å forstå at følelser endrer seg, og hvorfor det skjer, at vi reagerer med ulike følelser på samme situasjon.

Barnehagen vektlegger positiv grensesetting.

Språk

Å utvikle språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Språket gir identitet og tilhørighet i et fellesskap. Ved hjelp av språket lærer barnet å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for barns videre utvikling, både intellektuelt, sosialt og emosjonelt.

I barnehagen er vi lydhøre for barnas språk. Språkstimulering foregår hele tiden, hverdagen er full av situasjoner som innbyr til språklæring og stimulering. Ved hjelp av sang og musikk, rim, regler og klapping av ord, lærer barna språket raskere og lettere.

Musikk, sang og fortellinger

Spiren barnehage bruker vi musikk, sang og fortellinger aktivt. I den daglige samlingsstunden brukes fortellinger og eventyr, som fremføres med konkreter, musikk og drama. Dette er med på å fargelegge hverdagen vår og barna får dramatisere egne fortellinger og eventyr.

Den utvidete kristne formålsparagrafen

Vi ønsker å gi de kristne grunnverdiene videre til barna «våre». Den gylne regel i Bibelen: «Du skal elske din neste, som deg selv», gir grunnlag for god dannelse av barna.
Fredag er ukens «høydepunkt», med felles kristen samlingsstund. Vi synger kristne barnesanger og formidler enkle bibelfortellinger tilpasset barnets alder. Dvs. det de fleste forbinder med god tradisjonell søndagsskole lære. Vi vektlegger de kristne høytidene, synger og lærer takknemlighet for maten, og synger gjerne kristne barnesanger i andre samlingsstunder også. Tema for fredagssamlingene er skrevet inn på månedsplanen.

I Spiren barnehage ønsker vi å gi «våre blomster» den beste grobunn, slik at den enkeltes gaver kan spire frem. Vissheten om at Gud står bak skaperverket, og at han sendte sin sønn Jesus til verden for å frelse oss, gir samtidig en sterk opplevelse av at vi er unike, verdifulle og viktige. Det er dette vi ønsker å formidle til «våre» barn i barnehagen.

Eksempel på kristen samlingsstund, tema Moses.
Sanger: «Gud er god» og «Hvordan kom Moses over Rødehavet»
Bibelfortelling: Hvordan Gud åpnet havet foran Moses da han og israelsfolket skulle krysse Rødehavet.
Virkemidler: Flanellograf, Duplofigurer, barna dramatiserer, etc.
Vi øver på månedens bibelvers: «Du skal elske Herren av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt».
Bønn: Takk Gud, at du var med Moses og passet på ham. Takk for at du også vil passe på meg der jeg er, hjemme og i barnehagen og over alt. Amen.

Ellers synger vi for maten, og synger noen kristne sanger i de daglige samlingsstundene våre.