September

Tema:

 • Overgang sommer – høst.
 • Kropp og helse 

Mål for arbeidet:

 1. Få glede over å bevege seg og leke i naturen
 2. Gi barna en forståelse for hvordan sunn mat påvirker kropp og helse. 

Fakta

Gode vaner som blir etablert tidlig i livet, har stor sjanse for å vare livet ut. Ved å gi barna positive og lystbetonte erfaringer med tilbereding av mat og kroppslige utfoldelser, vil de få grunnleggende forståelse og gode holdninger til kropp, bevegelse, mat og helse. Med naturen som lekearena vil barna få mestringsopplevelser samt styrke motorisk og sosial utvikling.

Formidling av tema:

Barna blir kjent med hva sunn mat er gjennom bilder og smaking.

Barna får lære om og erfare egen kropp gjennom bevegelse, aktiviteter, sang og samlingsstunder. 

Barna lærer å tilpasse bevegelser og å bruke kroppen innendørs og ute i naturen.

Barna får oppleve årstidsforandringer i naturen.

Barns medvirkning

 • Vi ønsker å tilpasse opplegg etter barnas nivå, utvikling og interesser.
 • Barna deltar i matlaging/ tilbereding av mat.
 • Barns kroppslige uttrykk i lek og utfoldelse 

Sanger

 • Vi tar hverandres hender
 • Hode, skulder, kne og tå (norsk og engelsk)
 • Boogie Woogie
 • Høsten kommer

Andre ting vi har lyst til

 • Natursti på tur
 • Lage hinderløype/sanseløype 
 • Lage (sunn) mat på bål

Fagområde

Kropp, bevegelse, mat og helse.

I følge Rammeplan for barnehagen skal barnehagen legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal ha tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesområder inne og ute. Ved å bruke naturen og skogen som leke -og læringsarena, vil dette gi barna positive og allsidige bevegelseserfaringer og opplevelser på tur. Barna skal bli bevisst på kroppens funksjoner og glede seg over å bruke kroppen. Vi vil utnytte nærområdet vårt aktivt med turer i skog og mark. 

Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

MÅNEDENS FEST:

Bålfest og varmlunsj i skogen