September

Tema:

  • Overgang sommer – høst.
  • Forglemmegei fortsetter med «den lille larven aldrimett»
  • Timotei presenterer eventyret om Askeladden og de gode hjelperene. Vi blir kjent med personene og egenskapene til rollefigurene i eventyret, og belyser fellesskap og vennskap.

Mål for arbeidet:

  1. At barna gjennom eventyret skal lære at man kan være ulike, men allikevel være gode venner.
  2. At barna kan se seg selv som en viktig del av et verdifullt fellesskap.

Formidling av tema:

Samling inne og ute i skogen

Rim og regler

Dramatisering og rollelek

Formingsaktiviteter

Sanger

  • Min båt er så liten
  • Høsten kommer, farvel sommer
  • Gud som skapte alle stjernene
  • Når bladene, de faller ned

Fagområde

Natur, miljø og teknologi

Vi opplever naturen og utforske dens mangfold. Det legges til rette for naturopplevelser, og vi bruker naturen som arena for lek, undring, utforskning og læring.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Månedens bibelvers:

1. Mosebok 1:16 «Gud skapte de to store lysene, det største til å råde om dagen og det minste til å råde om natten og stjernene.»