November

Tema: Jeg er en kunstner

Mål for arbeidet: 

  1. Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
  2. Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk. 

Fakta:

Opplevelser av kunst, kultur og kreativitet skaper samhold, fellesskap og en følelse av tilhørighet.

Formidling av tema:

Fortelle og dramatisering fortellingen om «Da snøen fikk farge»

Sanger:

  • Se min kjole
  • Jeg vil ikke lenger en bondepike være
  • Blomster små, gule blå
  • Jesus elsker alle barna

Andre ting vi har lyst til:

  • Lage kunst i naturen
  • Videreutvikle fortellingen om «Da snøen fikk farge»
  • Fargejakt i naturen
  • Utendørs sansesamling

Fagområdet: 

Kunst, kultur og kreativitet

1-2 år3-4 år5-6 år 
 Få erfaringer med ulike farger  Benevne og skille noen farger fra hverandre Lære navnene på primærfargene. Øve på å blande farger Hva skal en enkelte erfare og lære?
 Henge opp kunst laget av barna  Henge opp kunst laget av barna Ta egne bilder av farger i naturen Hvordan blir tema dokumentert og kommer til uttrykk i de ulike aldersnivåene
 – Utforme egen kunst- Observante voksne som fanger opp barnas uttrykk – Utforme egen kunst- Barnesamtale ved bruk av bilderUtforme egen kunstBarnesamtalerBarns medvirkning

Previous Image
Next Image

info heading

info content