November

Tema: Eventyr

Mål for arbeidet: 

  1. Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
  2. Barna lager sitt eget eventyr

Fakta:

Opplevelser av kunst, kultur og kreativitet skaper samhold, fellesskap og en følelse av tilhørighet. Timotei fortsetter med eventyret om Askeladden og de gode hjelperene som kommer til kongsgården for å vinne prinsessen. Forglemmegei bruker eventyret om Gullhår og de tre bjørnene

Formidling av tema:

Fortelle og dramatisere eventyrene. Vi bruker «eventyrkofferter».

Sanger:

  • Gubben og gamla lå å dro, og ikke fikk opp rota.
  • Bjørnen sover
  • Gå i skogen
  • Du er du, og du duger

Andre ting vi har lyst til:

  • Lage kunst i naturen
  • Videreutvikle fortellingene i eventyrene
  • Fargejakt i naturen
  • Utendørs eventyrsamling

Fagområdet: 

Kunst, kultur og kreativitet

1-2 år3-4 år5-6 år 
 Få erfaringer med ulike farger  Benevne og skille noen farger fra hverandre Lære navnene på primærfargene. Øve på å blande farger Hva skal en enkelte erfare og lære?
 Henge opp kunst laget av barna  Henge opp kunst laget av barna Ta egne bilder av farger i naturen Hvordan blir tema dokumentert og kommer til uttrykk i de ulike aldersnivåene
 – Utforme egen kunst- Observante voksne som fanger opp barnas uttrykk – Utforme egen kunst- Barnesamtale ved bruk av bilderUtforme egen kunstBarnesamtalerBarns medvirkning

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Månedens bibelvers: 

Hebreerbrevet 13:16: «Glem ikke å gjøre godt og dele med andre»