November

Tema: Teskjekjerringa på eventyr i skogen, møter kvitebjørn

Mål for arbeidet: 

Bli kjent med hvordan naturen forandrer seg i takt med årstidene. 

Lære om dyrene som lever i skogen om vinteren.

Fakta:

Gjennom gode naturopplevelser vil barna bli glade i naturen. Barna får lære om naturens endringer gjennom året, samtidig som de blir kjent med og lærer seg om naturvern og dyrevern.

Dyr vi vil bli bedre kjent med: Mus, hare, rev, ekorn, bjørn/isbjørn, hjort, fugler.

Formidling av tema:

Lære om hvordan dyrene tilpasser seg naturen om vinteren.

Gå på sporjakt – kjenne igjen dyrene på spor i naturen.

Barnas medvirkning: Barna finner natur materiale i skogen og lager egne bilder av det materiale de finner.

Sanger:

  • Blir je lita som ei teskje
  • Bjørnen sover
  • Du og jeg og dompapen
  • Kjerringa med staven
  • Gå i skogen

Andre ting vi har lyst til:

  • Teskjekjerringa-fest
  • Besøke naturhistorisk museum

Fagområdet: 

Natur, miljø og teknikk

Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

Bibelvers:

Matt 6,26: «Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel.»