Mars

Tema: Påske og vår

Mål for arbeidet

 1. Barna får høre det kristne påskebudskapet.
 2. Barna får lære om vår i naturen.

Fakta

I Norge feirer vi påske til minne om Jesus og hva som skjedde palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, og helt frem til påskemorgen; Graven var tom! Englene sa: «Jesus er ikke her, han er oppstått»! 

Andre påsketradisjoner er egg, kyllinger og påskeharen. I mars måned våkner naturen opp etter vinterdvalen. Hestehov titter opp av marken og bjørken våkner til liv, med bjørkerakler og bladknopper.

Formidling

Påskebudskapet vil vi formidle gjennom daglige påskesamlinger, der vi forteller små biter fra påskebudskapet om gangen. For eksempel: Eselet, Jesus, palmegrener osv. Vi vil gjøre dette til gode stunder for liten og stor. Felles påskevandring i skogen er en god tradisjon, og kanskje dukker påskeharen opp? Vi ser etter vårtegn i skogen, og synger om kyllingen.

Barns medvirkning

 • Delta i påskesamlinger
 • Lage påskepynt

Sanger

 • På Golgata stod det et kors, Oppstått er Jesus, Dine hender er fulle av blomster
 • Kakle, kakle! God morgen hønemor, (Regle)
 • En liten kylling i egget lå
 • Det var en gang en hønemor

Andre ting vi har lyst til

 • Påskefrokost med foreldre
 • Plante karse
 • Koke og male egg i skogen
 • Lage påskepynt

Fagområde

«Etikk, religion og filosofi»

Barna skal få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv. De kristne høytidene vil, sammen med norske tradisjoner, preges av det bibelske innholdet. Barna får undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Bibelvers

Johannes 3:16 «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»