Mars

Tema: Påske og hønemor med 8 gule små

Mål for arbeidet

 • Få kjennskap til påskebudskapet
 • Bli kjent med sangen «Hønemor med 8 gule små» av Alf Prøysen

Fakta

I Norge feirer vi påske til minne om Jesus og «den stille uken». Vi vil formidle påskebudskapet om hva som skjedde palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, og helt frem til påskemorgen; Graven var tom! Englene sa: «Jesus er ikke her, han er oppstått»!

Andre påsketradisjoner er egg, kyllinger og påskeharen. Mars måned kan ofte inneholde både vinter, vår og nesten sommervær. Hestehov titter opp av marken og bjørken våkner til liv, med bjørkerakler og bladknopper.

Formidling

 • Påskesamlinger
 • Dramatisering og sang

Barns medvirkning

 • Delta i påskesamlinger
 • Lage påskepynt

Sanger

 • Hønemor med de 8 små
 • På Golgata stod det et kors
 • Dine hender er fulle av blomster
 • Oppstått er Jesus

Andre ting vi har lyst til

 • Påskevandring
 • Se etter vårtegn
 • Påskefrokost

Fagområde

Antall, rom og form/etikk, religion og filosofi

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Bibelvers

Johannes 3:16 «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»