Juni

Tema: Bakvendtland og fortellingen om «Jenten som lærte kongen å spise havregrøt».

Mål for arbeidet:

1. Bli kjent med sangen «Bakvendtland» av Alf Prøysen.

2 Smake og lage sunn mat.

Fakta:

Sunn mat og bevegelse er bra for kroppen.

Formidling – av tema

Lese fortellingen om «Jenten som lærte kongen å spise havregrøt». Dramatisere og synge Bakvendtland sangen.

Barnas medvirkning:

Barna får prøve ut egen kroppsbeherskelse og bestemmer over egen kropp.

Sanger

  • Bakvendtlandsangen
  • Reven og Kråka
  • Bolla pinnsvin
  • Nøtteliten
  • Lille måltrost

Andre ting vi har lyst til

  • Baklengs hinderløype
  • Gå baklengs i Langeskogen
  • Bakvendtlands fest
  • Sommerfest med foreldre

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Fagområdet: Kropp, bevegelse, mat og helse.

Bibelvers: Matteus 28:19 «Gå derfor ut å gjør og gjør alle folkeslag til mine disipler»