Oktober

Tema: Internasjonal måned

Mål for arbeidet

 • Lære barna om andres kulturer
 • Bli kjent med fadderbarnet vårt Jhaylie

Fakta

Vi er alle ulike og trenger hverandre. Alle barn er like verdifulle, uavhengig av hvilket land de bor i eller kommer fra. Lære å akseptere hverandre selv om vi kommer fra ulike kulturer og land. Uansett farge er vi like verdifulle.

Formidling

Vise bilder av ulike land, f.eks hus (hvordan folk bor i ulike land), hvilke dyr som kommer fra de ulike landene, hvilke mat de spiser osv. 

Barns medvirkning

Lage egne brev til fadderbarnet vårt, lage egne pass, lage produkt å selge til FN-kafè.

Sanger

 • Paa, tuhod
 • Jesus elsker alle barna
 • Kan jeg få smitte deg litt med ekte glede
 • I Norge sier vi hadebra
 • Vi tar hverandres hender og setter oss i ring

Andre ting vi har lyst til

 • Lage eget pass, «reise» ut i verden
 • Lage mat fra andre land (Filippinene og andre land på avdelingen)
 • Lære noen ord på andre språk
 • Lage barkebåt
 • Lage brev og tegninger til fadderbarnet vårt
 • Lage ting som vi skal selge på FN-dagen (kort, lykt e.l.)

MÅNEDENS FEST

Internasjonal fest med mat fra andre kulturer, musikk og dans.

Fagområde

Etikk, religion og filosofi

Vi vil filosofere og samtale over etiske og filosofiske spørsmål sammen med barna. Hvordan lever barn i andre land? Hva spiser de, hva leker de med? Barna får stille spørsmål, undre seg og lytte til det andre sier.

Vi vil snakke med barna om religiøse og kulturelle uttrykk, og utvikle interesse og respekt for hverandre. Vi ønsker også å lære barna av vi er like og ulike i et fellesskap, og forstå verdien av dette.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Bibelvers

Titus 2:7 «Vær et forbilde i gode gjerninger»