Oktober

 Tema: Teskjekjerringa og den skjulte skatten og internasjonal måned

Mål for arbeidet

 • Bli kjent med fadderbarnet vårt Jhaylie
 • Vite at alle er unike og verdifulle
 • Få kjennskap til nasjonalitetene representert i barnegruppen
 • Sosial kompetanse med fokus på selvhevdelse og empati

Fakta

Alle barn har ikke de samme forutsetningene, men må få utvikle seg i best mulig miljø ut ifra egne forutsetninger. Alle barn er unike og verdifull. Ved denne tanken lærer barn å ta vare på de rundt oss og hjelpe de som ikke har det like godt som oss selv. 

Formidling

 • Lese boken om teskjekjerringa og den skjulte skatten
 • Sende og motta brev fra Jhaylie 
 • FN-kafè

Barns medvirkning

 • Belyse de ulike nasjonalitetene i barnegruppen
 • Identitetsutvikling: bli kjent med seg selv og egne følelser
 • Lage brev/tegning til Filippinene 

Sanger

 • Nøtteliten
 • Du er du og du duger
 • Du har noe ingen andre har
 • Filippinsk sang: «Paa, tuhud, Balikat,ulu x3. Ipadyak ang paa at magpalakpakan.»

Andre ting vi har lyst til

 • Gå på skattejakt
 • Lage vennskapsbilde

Fagområde

Etikk, religion og filosofi

Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

Bibelvers

Tit 2,7: «Vær selv et forbilde i gode gjerninger»