Januar

Tema: Skinnvotten

Mål for arbeidet: 

Bli kjent med dyrene i eventyret gjennom dyresanger og drama.

Fakta:

Vi bruker kroppen og sansene for å få bedre romforståelse, lærer og bruke matematiske begrep som stor, liten, tynn, tykk osv.

Formidling av tema:

Ta med eventyret ut i naturen, leke og dramatisere.

Bruke tall/telling og begreper om størrelse (stor/liten) og romforståelse. Vekke barnas interesse for og undring innenfor antall, rom og form.

Koble tema om grønne tanker opp mot tema i eventyret om skinnvotten.

Barnas medvirkning:

Bruke eventyret som utgangspunkt for lek og skuespill. Bruke barnas innspill i leken. 

Sanger:

  • Nøtteliten
  • Se, nå snør det
  • Helene Harefrøken/Haren uti gresset
  • Når en liten mus skal ut og gå
  • Syv dyr i votten-regle

Andre ting vi har lyst til:

  • Kle oss ut som dyrene i eventyret/ lage kostymer
  • Dyrelotto på tur

Fagområdet:

Antall, rom og form

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Bibelvers:

Matteus 7:12 «Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.»