Januar

Tema: Vinter i skogen og fortellingen om «Skinnvotten»

Mål for arbeidet: 

 1. Lære om antall, rom og form
 2. Bli kjent med skinnvotten og dyrene i eventyret

Fakta:

Vi bruker kroppen og sansene for å få bedre romforståelse, lærer og bruke matematiske begrep som stor, liten, tynn, tykk osv.

1-2 år3-4 år5-6 årVise progresjon
Sanse og utforskeSanse og utforske
Lære enkle fakta
Sanse og utforske
Lære enkle fakta
Hva skal den enkelte erfare og lære
BilderBilderBilderHvordan blir tema dokumentert og kommer til uttrykk i de ulike aldersnivåene
Kroppslige uttrykk som den voksne gir respons til.
Delta i samling
Delta i samling.
Si sin mening.
Oppleve at de blir hørt og sett
Delta i samling.
Barnemøte.
Si sin mening.
Bli hørt og sett
Hvordan kan barna få medvirke og ha demokratisk medvirkning

Barnas medvirkning:

Bruke egne sanser til å utforske naturen og delta i samlingsstunder

Sanger:

 • Boogie, boogie, boogie
 • Huttetu så kaldt det er
 • Sanger om dyrene i Skinnvotten
 • Det lille lys jeg har

Andre ting vi har lyst til:

 • Lage is-lykter
 • Lage bilde med geometriske former
 • Lage dyr av naturmaterialer
 • Lysfest
 • Dyrelotto på tur

Månedens fest:

Lysfest

Fagområdet:

Antall, rom og form: telling, forming, lek og samling

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Bibelvers:

Matteus 7:12 «Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.»