Februar

Tema: Barnas temamåned. Grønne tanker, glade barn.

Mål for arbeidet: 

Ta utgangspunkt i og bruke barns innspill og interesser i videre planlegging av aktiviteter i barnehagen.

Bevisstgjøre barna på tankeprosesser og grønne og røde tanker, og koble dette opp mot tema og fortellingen i Teddybjørnens vise.

Fakta:

Sikre at alle barn føler seg sett og hørt ved å la dem få medvirke og påvirke i hverdagen. Barna skal bli trygg på seg selv og egen identitet. Bruke fortellingen i Teddybjørnens vise til å formidle tema om følelser og grønne/røde tanker.

Formidling av tema:

La barna få påvirke gruppeaktiviteter og samlingsstunder og være med å lede samlingsstund sammen med en voksen. 

Samlingsstund med tema om følelser. 

Barnas medvirkning: Barna medvirker i rim, regler og rytmer etter alder og utvikling. Barna medvirker i samtale og uttrykker ulike følelser i samlingsstund.

Sanger:

  • Teddybjørnens vise
  • Vi tar hverandres hender
  • Lillebrors vise
  • Alle trenger en liten venn

Andre ting vi har lyst til:

  • Markere samefolkets dag
  • Karneval
  • Høytlesing av bøker (relevant til tema)

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Fagområdet:

Kommunikasjon, språk og tekst

Bibelvers:Efeserne 4:32 «Vær gode mot hverandre».