Februar

Tema: Barnas temamåned. Grønne tanker, glade barn. Vennebyen.

Mål for arbeidet: 

 1. Bli kjent med grønne og røde tanker gjennom fortellinger fra Vennebyen
 2. Gjenkjenne og få forståelse for egne og andres følelser. 

Fakta:

Forståelse av egne og andres følelser er viktig for økt selvfølelse, sosial kompetanse og bygging av vennskap og gode relasjoner. Høytlesning stimulerer barns språkforståelse og utvikler språklig kompetanse samtidig som det stimulerer til lek og fantasi. Språklig kompetanse og kommunikasjon er viktig for barnas sosiale samspill. 

Formidling av tema:

Bli kjent med bamsene rød og grønn i samlingsstund.

Skuespill i samlingsstund.

Samtale med barna om følelser knyttet til fortellinger/bøker fra Vennebyen

Barnas medvirkning: 

La barna være aktive deltakere i samlingsstund om grønne tanker, glade barn. Vi tar utgangspunkt fortellinger og sanger fra Vennebyen ettersom dette er noe som interesserer og fenger barnegruppen godt. Barna deltar aktivt i opplegget gjennom å være med i skuespill om temaet. Barna blir kjent med og setter ord på egne følelser og tanker rundt temaet. 

Sanger:

 • Skal vi være venner
 • Snøgubbar, bom fallera
 • Ted trøster
 • Vennefloka
 • Kan jeg få smitte deg litt?

Andre ting vi har lyst til:

 • Bli kjent med karakterene i Vennebyen
 • Endre det fysiske miljøet inne og/eller ute for å stimulere til rollelek
 • Lære enkle rim og regler.
 • Lære en sang på engelsk

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Fagområdet:

Språk, kommunikasjon, tekst.

Vi ønsker å jobbe med dette fagområdet ved å ta i bruk rim og regler, ha høytlesning for barna og lære sanger på forskjellige språk. Vi ønsker også at barna deltar i rollespill og vil bruke dette til å formidle tema samtidig som barna utvikler muntlig språkkompetanse.

Gjennom arbeid med dette, kan barna utvikle evner til å uttrykke egne tanker, følelser og meninger. De vil også erfare å bruke språket aktivt i lek, fabulering og ulike uttrykksformer.

Månedens fest:

Vennefest/Karneval 

Månedens bibelvers:

Efeserne 4:32: «Vær gode mot hverandre»