Desember

Tema: Jul

Mål for arbeidet

  • Bli kjent med juleevangeliet
  • Lære om norske juletradisjoner

Fakta

Julen innebærer opplevelse, stemning, tradisjoner, glede og forventning. På dette er barna allerede eksperter, og vi vil sammen medvirke til en god førjuls tid.

Formidling

Vi ønsker å formidle både det glade Jesus-budskapet, og de norske juletradisjonene. Juleevangeliet formidles i daglige adventsamlinger med lys og konkreter. Juletradisjoner blir også formidlet gjennom de ulike turene og arrangementene vi har i desember, som julegudstjeneste i Bønes kirke og tur til Langegården hvor vi spiser julegrøt og synger julesanger sammen med foreldre.

Barns medvirkning

Barna medvirker i juleforberedelser som baking, lage julegaver, undre seg over små og store mysterier. 

Andre ting vi har lyst til

  • Førjulsfest med foreldre på Langegården
  • Markering av Luciadagen
  • Julebakst
  • Grøtfest i barnehagen

Sanger

  • Å jul med din glede 
  • Et barn er født i Betlehem
  • På vei til Betlehem
  • Musevisa og andre tradisjonelle advent og julesanger

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Fagområde

«Etikk, religion og filosofi».

Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra med at: Barnehagen gir etisk veiledning som tar hensyn til barnets forutsetninger, normer og verdier i det norske samfunnet. Verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven vektlegges. Barnehagen skal gi rom for undring, og samtaler, og møte barnas spørsmål med respekt.

Bibelvers: «For ingenting er umulig for Gud». (Luk.1:37)