August

Fagområde

Tema: «SKAL VI VÆRE VENNER?»      

Mål for arbeidet:

1. Barna skal kjenne seg trygge og finne seg til rette i barnehagen.

2. Barna skal få erfare at alle på avdelingen skal bidra til barnehagens fellesskap.

FAKTA

Denne måneden fokuserer vi på vennskap og fellesskap Når et barn inkluderes i et fellesskap, vennskap og lek med andre barn, styrker det barnets sosiale og personlige utvikling. Vi skal skape trivsel, trygghet og istandsette barna til å utvikle sosial kompetanse. Vi vil formidle at hver enkelt barn er verdifullt, og skape forståelse av rammer, rutiner og regler i barnehagen.

FORMIDLING av tema:

Barna får vise bilder og fortelle fra sommerferien sin, og om familien sin i en samlingsstund. Vi lærer navn og synger navnesanger. Vi samtaler med barna om hvordan vi ønsker å ha det hos oss. Vi tar for oss sosiale og praktiske spilleregler, som vi har satt for å gi oss gode dager sammen. 

BARNAS MEDVIRKNING

Gjennom lek inne og ute medvirker barna til å utvikle vennskap og bli kjent med hverandre. Barna går på oppdagelsesferd i nærmiljøet for å finne de beste bær tuene, får smake på bærene og får lage mat med blåbær.

SANGER

  • Skal vi være venner
  • Smil og vær glad for hver dag som går
  • I Spiren barnehage
  • Navnesanger

ANDRE TING vi har lyst til:

  • Blåbærtur
  • Vennefest
  • Bli kjent turer i nærmiljø
  • Den lille larven aldrimett

BIBELVERS

 «Før Gud formet meg i mors liv, kjente han meg».  Jeremia 1:5.

Fokus på fagområdet. «Kropp, bevegelse, mat og helse.»

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn og god mat, og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Previous Image
Next Image

info heading

info content