April

Tema: Vi drar på eventyr i skogen

Mål for arbeidet:

  1. Lære barna å ta vare på naturen
  2. Lære barna å bli glad i naturen/få gode naturopplevelser

Fakta: 

Naturen gir oss unike muligheter for mestring av lek og sosialt samspill. Barn som får være mye i naturen, lærer seg å se hvilke muligheter den byr på. Der kan de oppleve magiske stunder og spennende eventyr. En stubbe kan f.eks. bli til et troll.

Formidling – av tema

Bruke naturmaterialer i formingsaktiviteter. Lage kunst av ulike naturmaterialer. Formidle tema i samlingsstund og gjennom sanger. Rydde i naturen. 

Barnas medvirkning: 

Gi barna gode naturopplevelser. La de bli kjent med naturens produkter (blad, kongler, blomster osv.). Lære barna at søppel ødelegger naturens skjønnhet. Barna blir med på å bestemme hvilke turer vi skal ta i skogen.

Sanger

  • Jeg gikk en tur på stien 
  • Gå i skogen 
  • Hvem er jungelens konge
  • Hvem har skapt alle blomstene

Andre ting vi har lyst til

  • Rydde i naturen (plukke søppel)
  • Plante frø
  • Plukke blomster, tørke og presse de
  • Ta turen til akvariet og se på «plastbyen»

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Fagområde:

Natur, miljø og teknikk.

Lære barna hvorfor vi skal ta vare på naturen, hvorfor vi ikke skal forsøple. Gi barna gode naturopplevelser og turer. Finne materialer i naturen.

Bibelvers: Salme 23:2 «Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann»