April

Tema: Geitekillingen som kunne telle til ti

Mål for arbeidet:

1. Barna skal få forståelse og erfaring med matematiske begreper.

2. Stimulere og støtte barnas evne til utholdenhet i problemløsning og rekkefølgebestemmelse.

Fakta: Gjennom eventyret blir barna kjent med de ulike dyrene i eventyret, lærer om tall, størrelse og vekt.

Formidling – av tema

Lese boken om «Geitekillingen som kunne telle til ti», se filmen, dramatisere boken, telle og synge om dyrene. 

Barna kan være med på matlaging, og øve på antall, størrelse og vekt.

Barnas medvirkning: Barna spiller en rolle i dramatiseringen av stykket. Barna får lage sin egen geitekilling.

Sanger

  • Nøtteliten
  • Helene Harefrøken
  • Soltrall
  • Å jeg vet en seter med så mange gjeter

Andre ting vi har lyst til

  • Se på dyrene på bondegården
  • Tur til akvariet
  • Utendørs dramatisering av eventyret

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Fagområdet: Antall, rom og form. 

Barna lærer ulike matematiske begreper som; antall, stor, liten, minst, først og sist.

Bibelvers: Rom. 12:10 «Sett de andre høyere enn deg selv».